Поляризацията при делта-луповете

Нещо много полезно, което открих в сайта на M1GEO.
При антена тип триъгълник, точката на захранване определя типа на поляризацията. Ето как:

portableoperation_deltaloopfeeds.png

А - Хоризонтална поляризация - средно голям ъгъл на излъчване
В - Хоризонтална поляризация - голям ъгъл на излъчване
C - Хоризонтална поляризация - средно голям ъгъл на излъчване (съпротивление около 100Ω)
D - Вертикална поляризация - малък ъгъл на излъчване

Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data

Add your comment